Schránka důvěry
Poslat email
(volitelné)
Další údaje:

Zde můžete napsat svůj vzkaz. Jen se prosím snažte situaci, problém nebo přání vysvětlit a popsat co nejpodrobněji. Pokud neuvedete své jméno, uveďte alespoň třídu nebo jméno učitele… Pokud budete chtít odpovědět, nezapomeňte na svůj e-mail.