Zálohy na stravné zasílejte na účet školy stejně jako v loňském školním roce. (částka = viz tabulka /ceny stravného).

Pro žáky 1. tříd je nutné zakoupit stravné na září hotově, při platbě žák obdrží stravovací čip, který bude platný do ukončení šk. docházky.


31.8.2021 -  7.30 – 10.00 hod. (zadní vchod do ZŠ)

1.9.2021 -  7.30 - 11.00 hod.

2.9.2021 -  7.30 – 11.00 hod.

První čip je zdarma, při ztrátě žák zaplatí nový čip za 120,- Kč. Zároveň je možné uhradit poplatek za školní družinu ve výši: 1.000,- Kč ( 9/21 – 1/22, 200,- Kč/měsíc).

 

 

Ceny obědů pro strávníky dle jednotlivých kategorií

Žák 7 - 10 letŽák 11 - 14 letŽák 15 a více let
Kč 27,- / oběd Kč 29,-/ oběd Kč 31,- / oběd
Platba na účet měsíčně: 650,- Kč Platba na účet měsíčně: 670,- Kč Platba na účet měsíčně: 700,- Kč

Číslo účtu: KB 43-1004080217/0100 Variabilní symbol: 324100

Specifický symbol: číslo čipu bez nul

Číslo účtu: KB 43-1004080217/0100 Variabilní symbol: 324100

Specifický symbol: číslo čipu bez nul

Číslo účtu: KB 43-1004080217/0100 Variabilní symbol: 324100

Specifický symbol: číslo čipu bez nul

Splatnost: vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc Splatnost: vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc Splatnost: vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc

 

Částky jsou vyšší pro případné doúčtování neodhlášených obědů.

Vyúčtování proběhne 1x ročně – v červenci daného roku.

Stravovací čip: první čip dostane žák zdarma, při ztrátě zaplatí 120,-Kč.