Řád školní jídelny 2021 - 2022

Provozní řád školní jídelny Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům a zaměstnancům školy, taktéž externím strávníkům ve vyhrazenou dobu.