Název povinného subjektu

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Založena na základě zřizovací listiny od 1.1.2002 jako příspěvková organizace s hlavními předměty činnosti: poskytování základního vzdělání, zabezpečení stravování žáků a provozování školní družiny. Zřizovatelem je Statutární město Ostrava, MOb Moravská Ostrava a Přívoz.

Organizační struktura

Organizační jednotky:

1. Základní škola IZO: 102 508 143 cílová kapacita: 705 žáků Adresa: Zelená 42, Ostrava, 702 00

2. Školní družina IZO: 130 000 931 cílová kapacita: 210 žáků Adresa: Zelená 42, Ostrava, 702 00

3. Školní jídelna IZO: 102 956 570 cílová kapacita: 600 jídel Adresa: Zelená 42, Ostrava, 702 00

Kontaktní spojení

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace

Zelená 1406/42, Moravská Ostrava a Přívoz, 70200

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: pevná linka: 596633962

Datová schránka: y9jmqs7

Ředitelna – PaedDr. Aleš Koutný, 725 059 377, 596 614 994

Zástupce ředitele – Mgr. Jana Kadlčíková, 725 059 490, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce ředitele – Mgr. Zdeňka Burová, 724 947 696, 596 633 962/28, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kancelář školy – Olga Podešvová, 596 633 962/21

Vrátnice školy - 596 633 962

Vedoucí školní jídelny – Renáta Krupičková, 725 059 481, 596 632 605, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí školní družiny – Bc. Taťána Valošková 724 024 146, 596 614 993, tana.valoskovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovný poradce – Mgr. Petra Húsková, 775 221 151, 596 633 962/34, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Speciální pedagog - Mgr. Marek Záruba, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní psycholog - Mgr. et Mgr. Tereza Hübsch Hesounová, 778 402 866

Metodik prevence - Mgr. Ivo Bernát, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školník - Libor Pajda

Školnice – Čapková Lenka, 724 000 801, 596 633 962

Úřední hodiny:

sekretariát - Po-Stř 7:00 – 15:00, Čt 7:00 – 17:00, Pá 7:00 – 13:00

konzultační hodiny pedagogů - Čt 14:30-15:30 + po domluvě

Bankovní spojení

KB Ostrava č.ú. 24538761/0100

70933987

DIČ

subjekt není plátcem

Rozpočet

Rozpočty školy - archív

Zde naleznete histori rozpočtu školy

Formuláře

Všechny uvedené formuláře lze získat v úřední hodiny v kanceláři školy nebo na webu školy

Předpisy

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění

4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

6. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

7. Vyhláška MŠMT č 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

8. Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění

9. Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, v platném znění

10. Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

11. Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

12. Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, v platném znění

13. Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

14. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

15. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění

16. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění

17. Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

18. Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Úhrady za poskytování informací

Ředitel školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv