Akreditace instituce v programu Erasmus v oblasti školního vzdělávání

Číslo akreditace: 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042677 

Délka trvání udělené akreditace: 1. 2. 2022 – 31. 12. 2027

 

Akreditace Erasmus představuje nástroj pro organizace v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání, které se chtějí zapojit do výměny a spolupráce mezi různými zeměmi. Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace.

 

Cíle akce v obecné rovině je posílit evropský rozměr výuky a učení prostřednictvím:

  • podpory hodnot inkluze a rozmanitosti, tolerance a demokratické účasti,
  • podpory povědomí o společném evropském dědictví a rozmanitosti,
  • podpory rozvoje profesionálních sítí v Evropě.

 

V oblasti školního vzdělávání pak především zvýšit kvalitu výuky a učení ve školním vzdělávání prostřednictvím:

  • podpory profesního rozvoje učitelů, vedoucích pracovníků škol a dalších pracovníků ve školách,
  • podpory využívání nových technologií a inovativních metod výuky,
  • zlepšování jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti ve školách,
  • podpory sdílení a předávání osvědčených postupů při výuce a rozvoji škol.